Список сертифицированных медиаторов

Список сертифицированных медиаторов составлен согласно Закону о медиации.
Сертифицированный медиатор это медиатор, который согласно нормативным актам освоили медиацию и получил сертификат, дающий право включать в список сертифицированных медиаторов.

Список сертифицированных медиаторов

медиаторовы

Laima Ārija Zelmene
Sertificēta mediatore
t. 29254418

laima.zelmene@gmail.com


Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Baiba Strupiša
сертифицированных медиаторов

t. 29489151

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Dana Rone
Sertificēta mediatore

t. 29442637

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu, angļu, spāņu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Kristīne Dārzniece
Sertificēta mediatore

t. 29800508

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Lelde Kāpiņa

Sertificēta mediatore

t. 26118847

laima.zelmene@gmail.com


Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Ulla Zumente-Steele

Mediatore

t. 29489151

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, sociālā darba, izglītības

Baiba Grase

Sertificēta mediatore

t. 29442637

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Evija Kļave

Sertificēta mediatore

t. 29800508

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Zīle Gereiša

t. 29254418

laima.zelmene@gmail.com


Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Daiga Jēgere

Sertificēta mediatore

t. 29252455

djegere@gmail.com

Vieta: Rīga

Valodas: latviešu, krievu, angļu

Prioritārās jomas: ģimenes, komercstrīdi, nekustamie īpašumi, mantojumi, saistību tiesības

Lolita Terēze Nicmane

t. 26160403

baiba@strupisa.lv

Vieta: Sigulda, Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: skolu, ģimeņu, vienaudžu, starppersonālie

Olga Jeļistratova

Sertificēta mediatore

t. 29800508

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, īpašuma, komercmediācija

Ieva Pakse

Sertificēta mediatore

t. 26499826

laima.zelmene@gmail.com


Vieta: Rīga,  u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, nekustamie īpašumi, manotjumi

Ilze Dzenovska

Sertificēta mediatore

t. 29489151

baiba@strupisa.lv

Vieta: Jelgava, Rīga, u.c. pēc vienošanās

Valodas: latviešu, krievu, angļu

Prioritārās jomas: ģimenes, sociālie, vides konflikti, darba, biznesa strīdi

Ilze Mālmeistere

Mediatore

t. 26522028

baiba@strupisa.lv

Vieta: Saldus, Kurzeme

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas:  ģimeņu, pusaudžu, saimnieciskie strīdi

Inga Vintere

Sertificēta mediatore

t. 26401368

baiba@strupisa.lv

Vieta: Liepāja, Kurzeme

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas: ģimenes, skolu, darba attiecības

Faila Abbasova

Sertificēta mediatore

t. 29477363

laima.zelmene@gmail.com

Vieta: Dobele, Jelgava, Kurzeme, Liepāja, Rīga, pēc vienošanās

Valodas: latviešu, angļu, krievu

Prioritārās jomas: adrošināšana, darba, ģimeņu, komercstrīdi, mantojumi, nekustamā īpašumi, saistību strīdi

Maija Tipaine

Sertificēta mediatore

t. 26200580

baiba@strupisa.lv

Vieta: Aizkraukle, pēc vienošanās, Rīga

Valodas: angļu, krievu, latviešu

Prioritārās jomas: ģimenes, sociālie, vides konflikti, darba, biznesa strīdi

Maija Brence

Mediatore

t. 29250690

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga, Carnikava, Ādaži

Valodas: latviešu, krievu

Prioritārās jomas:  ģimeņu, pusaudžu, saimnieciskie strīdi

Normunds Čiževskis

Mediators

t. 29216224

baiba@strupisa.lv

Vieta: Rīga, Pierīga

Valodas: latviešu, angļu

Prioritārās jomas: komercstrīdi, darba strīdi

Kristaps Višs

Sertificēts mediators

t. 29193098

laima.zelmene@gmail.com

Vieta: pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons

Valodas: latviešu, angļu

Prioritārās jomas: deliktu tiesības, mantojumi, ģimenes, komercstrīdi, nekustamie īpašumi, darba strīdi, būvniecība, nodokļi, intelektuālais īpašums

Agnija Granžē

Sertificēta mediatore

t. 25951827

baiba@strupisa.lv

Vieta: Ikšķile, Jūrmala, Mārupe, Ogre, pēc vienošanās, Rīga, Rīgas rajons, Sigulda

Valodas: angļu, franču, krievu, latviešu

Prioritārās jomas: mantojumi, ģimenes, komercstrīdi, nekustamie īpašumi, darba strīdi, būvniecība, nodokļi, pārrobežu strīdi