gray concrete building during daytime
gray concrete building during daytime
selective focus photography of three books beside opened notebook
selective focus photography of three books beside opened notebook
low angle photography of beige building
low angle photography of beige building
Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā
"Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!"
"Praktizējošo juristu apmācības mediācijas metodēs”
Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā
"Lawyers in ADR"
"Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība"

Projekti