Mediācijas ģimenes programma 2022.gadā

Programmas ietvaros tiek sniegts valsts apmaksāts mediācijas pakalpojums 5 stundu apjomā, personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu – 7 stundu apjomā. Ja nepieciešams, mediāciju iespējams turpināt par maksu.

2022. gadā tiek turpināta programmas “Mediācija ģimenes strīdos” īstenošana, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. Programmas ietvaros tiek sniegts valsts apmaksāts mediācijas pakalpojums 5 stundu apjomā, personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu – 7 stundu apjomā. Ja nepieciešams, mediāciju iespējams turpināt par maksu. Bezmaksas mediāciju ģimenes strīdos var izmantot arī attālināti – tiešsaistē.

Sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, bērnu saskarsmes jautājumi, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana, uzturlīdzekļu apmērs un maksāšanas kārtība, vecāku attiecības un savstarpējā komunikācija, bērnu audzināšanas jautājumi, laulības šķiršana un citi.Detalizēta informācija par valsts atbalstītu mediāciju ģimenes strīdos ir pieejama šeit, ka arī pa tālruni – 28050777 vai e-pastu smp@smp.lv.

Programmu “Mediācija ģimenes strīdos” īsteno Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar Tieslietu ministriju, mediācijas pakalpojumus nodrošina sertificēti mediatori.