Atskats uz Mediācijas dienām 2022

Atskats uz Mediācijas dienām 2022

Laikā no 25. līdz 29. aprīlim norisinājās Mediācijas dienas 2022 ar mērķi popularizēt mediāciju un tās vērtībās un principos balstītu strīdu risināšanu. Līdzās sertificētu mediatoru sniegtajām bezmaksas konsultācijām par mediāciju, norisinājās dažādi publiskie pasākumi – meistardarbnīcas, diskusijas un lekcijas. Tajās piedalījās sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieki, tiesneši un tiesu darbinieki, dažādu jomu profesionāļi, kuru darbā mediācija ir nozīmīgs resurss, mediācijas interesenti.Sociālo dienestu un bāriņtiesu meistardarbnīcas dalībniekiem bija aktuāli uzzināt gan par dažādām mediācijas procesa niansēm, gan par to, kā ikdienas praksē darbā ar klientiem izmantot mediatīvus paņēmienus un mediācijas pamatprincipus, lai ar klientu veidotos uz savstarpēju sapratni un sadarbību balstīta komunikācija. Savukārt, tiesnešu un tiesu darbinieku meistardarbnīcas dalībnieki atzinīgi novērtēja sertificēto mediatoru sniegtos ieteikumus pozitīvas un uz risinājumu vērstas valodas izkopšanā, kā arī konkrētus formulējumus mediācijas ieteikšanā. Sertificēta mediatore, sistēmiskā, ģimenes un pāru terapeite Lelde Kāpiņa lekcijā “Mediācija un bērns vecāku konfliktā”, balstoties savā pieredzē, skaidroja, kā bērns piedzīvo vecāku konfliktu un kā vecāki, risinot strīdu mediācijas ceļā, var palīdzēt bērnam vecāku šķiršanās procesā. Tās ieraksts pieejams šeit. Tiešsaistes sarunā “Kā kļūt par mediatoru” bija iespēja uzzināt par mediatoru mācībām, nepieciešamajām priekšzināšanām un mediatoru sertifikācijas pārbaudījumiem. Sarunā piedalījās un uz interesentu jautājumiem atbildēja Sertificētu mediatoru padomes, biedrības “Mediācija un ADR”, biedrības “Integrētā mediācija” un biedrības “Mediācijas telpa” pārstāvji. Sarunas ieraksts pieejams šeit.Arī pēc Mediācijas dienām 2022 ikvienam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par mediāciju, dodoties pastaigā Rīgas centra ielās. Biedrības “Mediācija un ADR” izveidotās foto orientēšanās “Mediācijas ceļš” maršrutā dalībniekiem ir jāapmeklē kartē atzīmētie kontroles punkti, jāatbild uz jautājumiem par mediāciju un jāatrod fotogrāfijās attēlotie objekti. “Mediācijas ceļa” karte pieejama šeit. Mediācijas dienas 2022 organizēja Sertificētu mediatoru padome un biedrība “Mediācija un ADR”. Tās norisinājās jau piekto reizi. Sagatavoja:Evija Kļave, Dr.sc.soc.Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Mob. tālr.: +371 29411649 SMP mob.tālr.: +371 28050777 SMP e-pats: smp@smp.lvwww.sertificetimediatori.lv