Aktualizēta mediatoru darba statistika

Sertificēti mediatori regulāri apkopo informāciju par paveikto mediatora lomā vispār, gan atsevišķu projektu ietvaros.

Sertificēti mediatori regulāri apkopo informāciju par paveikto mediatora lomā vispār, gan atsevišķu projektu ietvaros.

Kopējā sertificētu mediatoru darba statistika par 2015.-2021.gadu un ģimenes mediācijas projekta rezultāti atrodami šeit.

Sertificētu mediatoru darba statistika 2015-2021.gadā un ģimenes mediācijas programmas rezultāti 2017.-2021.gadā