Projekta īstenotājs

Biedrība "Mediācijas padome" dibināta 2011.gada 25. jūlijā.

Biedrības mērķis ir apvienot mediācijas jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas (NVO), veicināt to sadarbību, izstrādāt mediatoru ētikas, kvalitātes un apmācību standartus, sertificēt mediatorus, uzturēt sertificētu mediatoru sarakstu un veicināt labvēlīgas mediācijas vides attīstību Latvijā.

Lai sasniegtu šo mērķi, biedrība veic šādus uzdevumus:

Savu mērķu sasniegšanai biedrība sadarbojas ar fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.