<< Jūlijs 2022 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualitātes > Mediācijas padome > Projekts: Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā

Projekts: Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā

 

 

Mediācijas padome ir īstenojusi projektu par mediācijas sasaisti ar tiesu sistēmu, popularizējot mediāciju kā efektīvu domstarpību risināšanas veidu.

Mediācija ir strīdu risināšana ar neitrālas trešās personas (mediatora) palīdzību, pie kam mediators nepieņem lēmumus, nedod padomus un nemeklē vainīgos, bet dod iespēju konflikta pusēm pašām vienoties un nonākt pie savstarpēji izdevīgiem risinājumiem.

Latvijā jau ir izstrādāts Mediācijas likuma projekts, bet, lai mediācija veiksmīgi darbotos, nepieciešams veikt sagatavošanas pasākumus tās iedzīvināšanai tiesu sistēmā un atpazīstamībai sabiedrībā, tajā skaitā popularizēt mediāciju kā efektīvu, ātru un ekonomisku strīdu risināšanas veidu.

Lai sasniegtu šo mērķi, Mediācijas padome 2012.gadā īstenoja projektu "Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā”. Projekta ideja bija veicināt mediācijas kā alternatīva strīdu risināšanas veida ieviešanu mūsu valstī, praktiski atbalstot Mediācijas likuma ieviešanu un īstenojot pilotprojektu, kas paredz praktizējošu mediatoru klātbūtni vairākās tiesās, kuru uzdevums būs sniegt informāciju par mediāciju gan tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Projekta rezultātus paredzēts apkopot un nododot citām tiesām, tādējādi veicinot efektīvu tiesvedības un mediācijas procesa sasaisti un mijiedarbību.

Projekta aktivitātes ietvēra gan sadarbību ar tiesām, informējot un motivējot strīda puses izmantot mediāciju, gan arī piedalīšanos Mediācijas likuma monitoringā līdz tā pieņemšanai Saeimā, kā arī konsultācijas un diskusijas ar mediācijas procesā iesaistītajām un ieinteresētajām iestādēm un organizācijām. Projekta gaitā tika izstrādāts informatīvs buklets par mediācijas priekšrocībām un organizēts seminārs par mediācijas ieviešanas aktualitātēm Latvijā.

Mediācijas likums nodrošinās tiesas atvasinātā mediācijas modeļa ieviešanu, kas nozīmē, ka tiesa ieteiks mediāciju strīdniekiem lietās, kur tas ir iespējams, un piedāvās izvēlēties mediatorus no sertificēto mediatoru saraksta, kas tiks publicēts mājas lapā www.mediacija.lv. Lai nodrošinātu mediācijas pakalpojuma kvalitāti, Mediācijas padome veiks mediatoru sertifikāciju un sertificētu mediatoru saraksta uzturēšanu.

Projektu finansiāli atbalstīja Sorosa fonds-Latvija "Tiesiska valsts” programmas ietvaros. Plašāka informācija par Sorosa fonda-Latvija atbalsta virzieniem pieejama internetā www.sfl.lv.

Sīkāka informācija par projektu pieejama pie Mediācijas padomes valdes priekšsēdētājas un projekta vadītājas Laimas Ārijas Zelmenes, zvanot pa tālruni 29254418 vai rakstot uz e-pastu: laima.zelmene@gmail.com.

Sadaļa

Mediācija LV
Home