<< Jūlijs 2022 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualitātes > Mediācijas padome > Projekts: Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā

Projekts: Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā

Informācija par projektu

Biedrība "MEDIĀCIJAS PADOME" 2013.gadā īsteno projektu "Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma ieviešanā". Projekta mērķa grupa ir mediācijas jomā darbojošās biedrības.

Projekta mērķis ir attīstīt kvalitatīvu mediācijas pakalpojumu, stiprinot Mediācijas padomi un citas mediācijas organizācijas un veicinot mediācijas jomā iesaistīto organizāciju, institūciju un politikas veidotāju sadarbību.

Projektā paredzēts celt iesaistīto organizāciju kapacitāti, piedāvājot stratēģiskās un mārketinga plānošanas pasākumus, Mediācijas padomes un tās pastāvīgo komisiju darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi, mediācijas organizāciju biedru apmācību un sadarbības veidošanu ar ieinteresētajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks izstrādāta un pamatota mārketinga stratēģija, kas paredz tirgus izpēti, analīzi, mērķu izvirzīšanu, uzdevumu formulēšanu, motivācijas radīšanu un nostiprināšanu. Izstrādātā mārketinga stratēģija vienos dažādas mārketinga aktivitātes kopīgā sistēmā, veicinot mediācijas pakalpojuma atpazīstamību, attīstīšanu, lielāku popularitāti un patērētāju pieprasījumu Latvijā.

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar mediāciju un tās priekšrocībām, projekta ietvaros paredzētas aktīvas sabiedriskās attiecības, dažāda veida izglītojošie pasākumi, informācija masu plašsaziņas līdzekļos, interneta vidē, tostarp sociālajos tīklos, regulāri informējot sabiedrību par Mediācijas padomes veikumu un mediatoru augošo profesionālo līmeni.

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:
- Mediācijas padomes stratēģijas izstrāde un mediācijas pakalpojuma mārketinga stratēģijas izstrāde;
- Mediācijas padomes darbību reglamentējošo dokumentu izstrāde;
- Pētījums par ārvalstu pieredzi par līdzīgu organizāciju darbu citās valstīs, par mediatoru rīcības un ētikas kodeksiem, kā arī par mediatoru darbības, apmācības un sertifikācijas regulējumu;
- Mediācijas padomes pastāvīgo komisiju (Ētikas komisijas, Mācību programmu sertifikācijas komisijas un Mediatoru sertifikācijas komisijas) resursu un kapacitātes stiprināšana:
- Semināru cikls mērķa grupas dalībniekiem, ietverot semināru par politikas veidošanu, argumentācijas mākslu un interešu aizstāvību, semināru par interneta un sociālo tīklu izmantošanu mediācijas pakalpojuma popularizēšanā un apmācību ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē tieslietu un mediācijas jomā, projektu izstrādē un administrēšanā;
- Sadarbība darba grupās un regulāras apaļā galda sanāksmes ar Tieslietu ministriju, tiesām, pašvaldībām, bāriņtiesām un citām ieinteresētām organizācijām mediācijas pakalpojuma piedāvājuma un pieprasījuma veidošanā
- Mācību un pieredzes apmaiņas vizīte, lai nodibinātu un attīstītu Mediācijas padomes starptautisko sadarbību, kā arī iegūtu pieredzi no citu valstu pozitīvās prakses piemēriem.
Projekta īstenošanas laiks 12 mēneši (2013.gada janvāris-decembris).

92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. ESF aktivitātes Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana apakšaktivitāti Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Sīkāka informācija par projektu pieejama pie Mediācijas padomes valdes priekšsēdētājas un projekta vadītājas Laimas Ārijas Zelmenes, zvanot pa tālruni 29254418 vai rakstot uz e-pastu: laima.zelmene@gmail.com.

Īstenotās aktivitātes:
1) Mediācijas padomes stratēģijas izstrāde
2) Mediācijas pakalpojuma mārketinga stratēģijas izstrāde
3) Sadarbības veicināšana starp mediācijas jomā iesaistītajām organizācijām un institūcijām - apaļā galda diskusijas:
- 25.02.2013. Diskusija Tieslietu ministrijā "Mediācijas vieta tiesu sistēmā"
- 19.03.2013. Diskusija Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijā par Mediācijas likumu
- 20.04.2013. Diskusija Valsts policijā "Mediācija un policija"
- 21.05.2013. Diskusija Daugavpilī "Mēs un Mediācija"
- 18.06.2013. Diskusija Liepājā "Mēs un Mediācija"
- 05.08.2013. Diskusija Rīgā "Tiesas un mediatoru sadarbība"
- 13.08.2013. Diskusija Jelgavā "Mēs un Mediācija"
- 19.09.2013. Diskusija Rīgā "Mēs un Mediācija"
- 05.11.2013. Diskusija Siguldā "Mēs un Mediācija"
- 27.11.2013. Diskusija Rīgā "Tiesas un mediatoru sadarbība"
- 09.12.2013. Diskusija Valmierā "Mēs un Mediācija"
- 17.12.2013. Diskusija Rīgā "Juridiskās palīdzības administrācija un mediācija"
- 19.12.2013. Diskusija Rīgā "Probācija, izlīgums un mediācija"

4) Pētījums par ārvalstu pieredzi (PDF)
5) Mediācijas padomes darbību reglamentējošo dokumentu izstrāde
6) Pastāvīgo komisiju (Ētikas komisijas, Mācību programmu sertifikācijas komisijas un Mediatoru sertifikācijas komisijas) kapacitātes stiprināšana
7) Semināru cikls mediācijas organizāciju dalībniekiem
7.1. Politikas veidošana, argumentācijas māksla un interešu aizstāvība 11.06.2013
7.2. Sociālo mediju izmantošana mediācijas pakalpojuma popularizēšanai 27.08.2013
7.3. Projekta izstrāde un administrēšana un ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaiste tieslietām un mediācijai 29.10.2013.

8) Mācību un pieredzes apmaiņas vizīte 22.-25.09.2013.
9) Mediācijas padomes valdes apstiprinātais Latvijas Mediatoru ētikas kodekss
11) Projekta noslēguma seminārs - apkopojums un novērtējums 12.12.2013
Semināra programma

Projekta novērtējums

Pieejamas noslēguma semināra prezentācijas:
1) L.Zelmene Mediācijas padomes projekta prezentacija
2) S.Bērtaitis Mediācijas likuma gaita
3) L.Kāpiņa Mediācijas padomes stratēģijas izstrāde
4) M.Majors Mediācijas padomes mārketinga stratēģija
5) U.Zumente-Steele Ārvalstu pieredzes pētījums un vizīte
6) V.Portere Projekta ietvaros organizētie semināri
7) I.Cinīte Mediatoru sertifikācijas komisija
8) U.Zumente Mediācijas mācību sertifikācijas komisija
9) R.Matjušina Ētikas komisija

Preses relīzes

Preses relīze 22.02.2013

Preses relīze 27.02.2013

Preses relīze 03.05.2013

Preses relīze 28.05.2013

Preses relīze 12.08.2013

Preses relīze 13.11.2013

Preses relīze 02.12.2013

Preses relīze 10.12.2013

 

Mediācija LV
Home