<< Jūlijs 2022 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualitātes > Resursi > Lejupielāde

Lejupielāde


Mediācijas pamati. Mediācijas pamati ir mācību materiāls, kurā ir izskaidroti mediācijas elementi, process un tehnikas.

Mediācija. Par mediācijas jēdzienu un tā nozīmi Latvijā.

Statistika. Biedrības "Mediācija un ADR” biedru apkopota mediācijas statistika par 2012.gadu.

Statistika 2013.-2014.gadsBiedrības "Mediācija un ADR” biedru apkopota mediācijas statistika par 2013.-2014.gadu 

Mediācijas maģija. Mediācijas iedarbība

Apmācības rokasgrāmata mediatoram tiešai mediācijai. Tomass F. Railijs (ASV). Tulkojums latviešu valodā 2003.g.

Samierināšana kolektīvo interešu strīdu gadījumos. Rokasgrāmata samierinātājiem Latvijā. 2004.g.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/52/EK (2008. gada 21. maijs) par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās.

Koncepcija "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā". Informatīvā daļa. 2009.g

Mediācijas klauzula visa veida līgumos.

Eiropas mediatoru rīcības kodekss.

Pasākumu plāns koncepcijas "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā” īstenošanai 2010. – 2012. gadam.

Eiropas labākās prakses par taisnīguma atjaunošanu kriminālprocesā. 2009.gada Budapeštas konferences publikācija.

Advokāti mediācijā
Danas Rones latviskais tulkojums D.Golana grāmatai, kas sagatavota projekta “Juristi un ADR" ietvaros.

AIA Europien Network of Mediation Centres.

Darba strīdu mediācija
LBAS 2012.gada augusta ziņojums. Autore N.Mickēviča

‘Rebooting’ the Mediation Directive...
Eiropas parlamenta tieslietu komisijas pētījums. 2014.gads.

Mediācija 
Labās prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. 
Hāgas starptautisko privāttiesību konference 2012.gads. 

 

 

 

 

Mediācija LV
Home