Grāmatas

"MEDIĀCIJA. Mediācijas pamati teorijā un praksē"
(c) VAS "Tiesu namu aģentūra", 2007

Grāmatā aprakstīti svarīgākie mediācijas tehnikas paņēmieni un mediatoriem nepieciešamās prasmes. Drukātā veidā šis izdevums tiks izplatīts tikai tiesām, bet elektroniski izdevuma sagatavošanā izmantotie materiāli ir pieejami šeit.

Sīkāku informāciju par šo grāmatu sniedz Tiesu nama aģentūras portāls.

"Mediācija skolā"
(c) LR Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2007

šī grāmata piedāvā 10 nodarbību kursu skolēnu apmācīšanai par mediatoriem – personām, kuras vada konfliktējošu grupusarunas vienaudžu vidū. Grāmata Mediācija skolā tika bez maksas piegādāta visām Latvijas skolām. Vēl iespējams grāmatu saņemt Cietušo atbalsta centrā.

"Mediācija"
(c) Juridiskā koledža, Jānis Bolis, 2007

Grāmata "Mediācija" ir paredzēta gan kā mācību grāmata mediācijas apgūvē, gan kā rokasgrāmata tiem, kas ieinteresēti civilizētā strīdu risināšanā. Grāmatā ir skaidroti mediatora pamatprincipi, detalizēti aprakstīts mediācijas process un piedāvātas 11 lomu spēles, kas ir ļoti svarīgas mediācijas apguvē. Pielikumā apkopoti izdales materiāli, līgumu paraugi, kā arī apmācības novērtējuma anketas. šī latviešu valodā ir viena no pirmajām grāmatām par mediāciju.