<< Janvāris 2020 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Aktualitātes > Projekti > "Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!"

"Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!"

Biedrība "Integrācija sabiedrībai” organizēja projektu "Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!”, kas tika īstenots ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Projekta ietvaros ir notikuši divi apmācību semināri "Vienaudžu mediācijas organizācija skolā”. Semināros piedalījās Rīgas skolu pedagogi, skolu psihologi, sociālie pedagogi un citi interesenti, ieskaitot skolēnu vecākus, kas ieinteresēti savā skolā ieviest mediāciju kā ātru un efektīvu strīdu risināšanas veidu skolās. Mācību mērķis ir sagatavot skolu speciālistus mediācijas procesu organizēšanai un vadīšanai, skolēnu apmācībai mediācijas prasmēs, kā arī mediācijas kā konstruktīva un efektīva domstarpību risināšanas veida iedzīvināšanai Rīgas skolās.

Katrā seminārā bija iespēja piedalīties 20 dalībniekiem un, lai efektīvāk īstenotu mediācijas ieviešanu skolās, tika piedāvāta iespēja no vienas skolas pieteikties vairākiem pārstāvjiem. Pavisam kopā apmācību semināros piedalījās 40 pārstāvji no 29 skolām, jāpiezīmē, ka visas 40 semināru dalībnieces bija sievietes.

Piesakoties semināram pedagogi, sociālie pedagogi un psihologi uzsvēra, ka nāk uz semināru, jo mediācija ir aktuāla tēma un skolās tā ir nepieciešama, lai skolēni un skolotāji prastu veiksmīgāk atrisināt savas domstarpības, tādējādi atbrīvojoties no konfliktu radītā stresa un spriedzes. Mediācijas ieviešana ir svarīga, lai uzlabotu saskarsmes iemaņas un attīstītu prasmi ieklausīties un sadzirdēt otra viedokli, veidotu konstruktīvus dialogus gan ar skolēniem, gan vecākiem, iemācītos atteikties no vienīgās "pareizās” taisnības meklējumiem, nebaidītos no atklātām un godīgām sarunām.

Pēc apmācību kursa beigšanas vairums dalībnieku apgalvo, ka labprāt ieteiktu šo kursu arī saviem kolēģiem, jo ir vērts apgūt jaunas iemaņas, interesantas un efektīvas metodes, kas palīdz neiestrēgt konfliktā, bet rast neierastus risinājumus, "iziet no rāmjiem" un paplašināt izpratni par konfliktu un tā risināšanas iespējām. Kursa beidzēji uzskata, ka arī citiem kolēģiem būtu svarīgi izbaudīt iespēju izzināt sevi, caur lomu spēlēm iejusties cita ādā, paskatīties uz sevi no malas, mazināt savu kategoriskumu, kļūt mierīgākiem un ieraudzīt, ka sods nav vienīgais konflikta risinājums.

Kā veiksmīga, interesanta un aizraujoša tiek novērtēta interaktīvā apmācību forma – koncentrēts, labi saprotams un strukturēts teorētiskā materiāla izklāsts, sabalansēta teorija ar praksi, interesantas lomu spēles un iespēja praktizēt apgūtās iemaņas. Dalībnieces atzinīgi vērtē pasniedzēju profesionalitāti, savas iegūtās praktiskās un teorētiskās atziņas, zināšanas un prasmes, ļoti labo gaisotni grupā, pozitīvās emocijas, interesantos kursa biedrus, sadarbību ar kolēģiem un pieredzes apmaiņas iespējas.

Semināra dalībnieku vidū vairums bija pedagogi (14 dalībnieces) un sociālie pedagogi (10 dalībnieces). Savas esošās zināšanas atsvaidzināja un jaunas prasmes ieguva arī psihologi (7 dalībnieces), kā noderīgu apmācības kursu vērtēja arī direktora vietnieces audzināšanas un izglītības darbā, metodiskā darba vadītājas un sociālās darbinieces. Divās Rīgas skolās mediācijas ieviešanā turpmāk aktīvi plāno darboties arī skolēnu vecāki.

Semināra dalībnieču vidējā pieredze darbojoties izglītības jomā ir 13 gadi – sākot no diviem līdz 32 gadiem izglītības jomā un no viena līdz 20 gadiem tagadējā darba vietā.

Semināru laikā tika izzinātas tādas tēmas kā mediācijas pamatprincipi un mediācijas process, saskarsmes tehniku pielietošana mediācijā, konflikta izpratnes padziļināšana un dažādi praktiskie un ētiskie jautājumi, kas saistīti ar mediācijas ieviešanu skolās. Piesakoties semināram un pabeidzot semināru, dalībnieki tika aicināti 10 ballu skalā novērtēt savas prasmes un zināšanas par galvenajām tēmām. Salīdzinot subjektīvos vērtējumus, redzam, ka vidējais novērtējums dalībnieku teorētiskajām zināšanām par mediāciju ir pieaudzis no 3,5 līdz 7,7 punktiem, vidējais novērtējums esošajām mediatora prasmēm un iemaņām ir pieaudzis no 3,2 līdz 7,4 punktiem, zināšanas konfliktu teorijā – no 5,4 līdz 7,7, savukārt zināšanas par saskarsmi ir bagātinājušās no 7 līdz 8,3 punktiem.

Projektā piedalījās šādas skolas: Āgenskalna sākumskola, Alberta koledža, Fr.Brīvzemnieka pamatskola, Rīgas Hanzas vidusskola, Rīgas 16. vidusskola, Rīgas 25.vidusskola, Rīgas 32. vidusskola, Rīgas 45.vidusskola, Rīgas 54. vidusskola, Rīgas 6. vidusskola, Rīgas 60.vidusskola, Rīgas 62. vidusskola, Rīgas 66.speciālā vidusskola, Rīgas 7.pamatskola, Rīgas 72.vidusskola, Rīgas 9. vakara maiņu vidusskola, Rīgas 90. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas Jauno tehniķu centrs, Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas Pļavnieku sākumskola, Rīgas sanatorijas internātpamatskola, Rīgas Tirdzniecības tehnikums, Rīgas Valdorfskola, Rīgas Valsts tehnikums, Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola.

Sīkāka informācija par projektu vai mediācijas semināriem pieejama pie projekta vadītājas, biedrības "Integrācija sabiedrībai" viceprezidentes Laimas Ārijas Zelmenes, zvanot pa tālruni 29254418 vai rakstot uz e-pastu: laima.zelmene@gmail.com.

Bildes no semināra:

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kāpiņa
Praktizējoša mediatore, semināra lektore
Tel. 26118847
lelde@mediacija.lv

Informācija par semināriem.

Projekta rezultāts - metodiskā materiāla "Mediācija skolā" aprobācija:

Lomu spēles

1.sesija
3.sesija
4.sesija Ķermeņa valoda
6.sesija
7.sesija
10.sesija - Ledus laušana. Kampaņa
Vizuālais materiāls

Mediācija LV
Home