<< Marts 2020 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Aktualitātes > Organizācijas

Organizācijas

Biedrība "MEDIĀCIJA UN ADR”

Alternatīvās domstarpību risināšanas asociācija "MEDIĀCIJA UN ADR" ir dibināta 2005. gada 7. aprīlī, tās galvenie mērķi un uzdevumi ir:

  • veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu (mediācija, samierināšana, ekspertīze, šķīrējtiesa u.c.) ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā,
  • sniegt konsultācijas speciālista izvēlē strīdā iesaistītajām pusēm un to pārstāvjiem,
  • iesaistīties politikas veidošanas procesos (valsts pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās),
  • veicināt biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas un ADR pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu,
  • vienot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai.

Biedrība sniedz informatīvus seminārus par mediāciju un ADR un piedāvā mediatoru apmācības kursus. Vairāki biedri ir praktizējoši mediatori civillietās un krimināllietās, kas mācījušies sarunu vadīšanas un mediācijas prasmes kursos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Biedrība "Mediācija un ADR”
reģistrācijas nr. 40008090958,
juridiskā adrese: Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88/2-42
adr.mediacija.lv

Kontaktpersona:
Rada Matjušina, valdes priekšsēdētāja, tel. 29696866
e-pasts: rada.matjusina@rmbirojs.lv


Biedrība "Integrētā mediācija Latvijā”

Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā" ir dibināta 2007.gada 10.augustā.

Biedrības vīzija ir sabiedrība, kas veiksmīgi spēj risināt konfliktus, kurā vienlīdzīgi tiek pārstāvētas visu pušu intereses, konfliktu risināšanas process ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sadarbību.

Biedrības mērķis ir mediācijas attīstības veicināšana reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, integrējot to konfliktu risināšanas norisē institūcijās un organizācijās, kā arī profesionāļu darbībā un sabiedrībā kopumā.

Biedrības uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: veicināt un attīstīt integrētās mediācijas ideju Latvijā kā mūsdienīgu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu, veicināt sadarbību starp profesionāļiem, organizācijām un institūcijām, noteikt un aizstāvēt integrētās mediācijas idejas un intereses, informēt un izglītot sabiedrību par integrētās mediācijas ideju un iespējām, popularizēt integrētās mediācijas veiksmīgo pieredzi, rīkot apmācības par mediāciju un tās integrācijas iespējām dažādu jomu darbībā, veikt pētījumus un aptaujas.

Biedrība dibināta ciešā sadarbībā ar Vācijas Integrētās Mediācijas biedrību ("Integrierte Mediation"). Sadarbība tiek plānota izglītības, kvalifikācijas celšanas, supervīziju, mediācijas pakalpojumu ieviešanas un labās prakses pārņemšanas jomā.

Biedrībā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, arī praktizējoši mediatori, kuru interese ir integrēt mediācijas prasmes savā profesionālajā darbībā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par mediāciju kā veiksmīgu konfliktu risināšanas iespēju.

Biedrība ir atvērta ikvienam un ikvienai. Nāc un piebiedrojies!

Plašāku informāciju par mediāciju un mūsu biedrību varat atrast biedrības mājas lapā http://www.in-mediation.eu/en/welcome

Kontaktpersonas:
Baiba Strupiša, valdes priekšsēdētāja
tālr. 29489151, e-pasts: baiba@strupisa.lv

Dace Beināre, valdes locekle
tālr. 29114448, e-pasts: dace.beinare@inbox.lv

Rekvizīti:
Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā"
Reģ. nr. 40008120542
Juridiskā adrese: „Puķulejas", Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, Latvija
Konta nr. LV67HABA0551028815959, AS Swedbanka

 

Mediācija LV
Home