<< Februāris 2023 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Aktualitātes > Organizācijas

Organizācijas

Biedrība "MEDIĀCIJA UN ADR”

Alternatīvās domstarpību risināšanas asociācija "MEDIĀCIJA UN ADR" ir dibināta 2005. gada 7. aprīlī, tās galvenie mērķi un uzdevumi ir:

  • veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu (mediācija, samierināšana, ekspertīze, šķīrējtiesa u.c.) ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā,
  • sniegt konsultācijas speciālista izvēlē strīdā iesaistītajām pusēm un to pārstāvjiem,
  • iesaistīties politikas veidošanas procesos (valsts pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās),
  • veicināt biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas un ADR pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu,
  • vienot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai.

Biedrība sniedz informatīvus seminārus par mediāciju un ADR un piedāvā mediatoru apmācības kursus. Vairāki biedri ir praktizējoši mediatori civillietās un krimināllietās, kas mācījušies sarunu vadīšanas un mediācijas prasmes kursos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Biedrība "Mediācija un ADR”
reģistrācijas nr. 40008090958,
juridiskā adrese: Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88/2-42
adr.mediacija.lv

Kontaktpersona:
Ulla Zumente-Steele, valdes priekšsēdētāja
e-pasts: ullazumente@gmail.com


Biedrība "Integrētā mediācija Latvijā”

Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā" ir dibināta 2007.gada 10.augustā.

Biedrības vīzija ir Latvijas sabiedrība - gan politisko lēmumu pieņēmēji, gan pilsonisko aktivitāšu dalībnieki, gan uzņēmēji, gan vecāki ģimenē, kuri veiksmīgi spēj risināt sarežģītas situācijas ar draudzīga dialoga palīdzību un kuru dažas no augstākajām vērtībām ir sadarbība, ieklausīšanās, solidaritāte un atvērtība jauniem risinājumiem.

Biedrības mērķis ir mediācijas attīstības veicināšana reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, integrējot mediācijas metodes konfliktu risināšanā gan institūcijās un organizācijās, gan uzņēmumos, ekspertu lokā un ģimenē.

Biedrības uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir: veicināt un attīstīt integrētās mediācijas ideju Latvijā kā mūsdienīgu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu, veicināt sadarbību starp profesionāļiem, organizācijām un institūcijām, noteikt un aizstāvēt integrētās mediācijas idejas un intereses, informēt un izglītot sabiedrību par integrētās mediācijas metodēm un iespējām, popularizēt integrētās mediācijas veiksmīgo pieredzi, rīkot apmācības par mediāciju un tās integrācijas iespējām dažādās sfērās, veikt pētījumus un aptaujas.

Biedrība dibināta ciešā sadarbībā ar Vācijas Integrētās Mediācijas biedrību ("Integrierte Mediation"). Sadarbība notiek izglītības, kvalifikācijas celšanas, supervīziju, mediācijas pakalpojumu ieviešanas un labās prakses pārņemšanas jomā.

Biedrībā darbojas dažādu profesiju pārstāvji, arī praktizējoši mediatori, kuru interese ir integrēt mediācijas prasmes savā profesionālajā darbībā, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par mediāciju kā veiksmīgu konfliktu risināšanas iespēju.

Biedrība ir atvērta ikvienam un ikvienai. Nāc un piebiedrojies!

Plašāku informāciju par mediāciju un mūsu biedrību varat atrast biedrības mājas lapā https://integretamediacija.lv/

Kontaktpersona:
Baiba Strupiša, valdes priekšsēdētāja
tālr. 29489151, e-pasts: baiba@strupisa.lv

Rekvizīti:

Biedrība „Integrētā mediācija Latvijā"
Reģ. nr. 40008120542

Juridiskā adrese: „Puķulejas", Medemciems, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127, Latvija
Konta nr. LV67HABA0551028815959, AS Swedbanka

 

Mediācija LV
Home