2007.09 Seminārs

Lai pievērstu augstskolu un koledžu uzmanību nepieciešamībai un iespējām papildināt sociālo zinātņu programmas ar jaunu studiju kursu "Mediācija”, 2007.gada 6. septembrī pulksten 15.00-18.00 Rīgas Juridiskajā augstskolā (RJA) notiks seminārs "Mediācija un tās ieviešanas iespējas augstskolu un koledžu studiju programmās”, ko organizē RJA sadarbībā ar Juridisko koledžu.

Mediācija ir īpašs domstarpību risināšanas process visdažādākajām konfliktsituācijām (biznesa darījumos, darba un ģimenes attiecībās, politikā, kaimiņu strīdos utt.), ko palīdz īstenot profesionāli sagatavots mediators (vidutājs/starpnieks). Mediācija ir plaši pazīstama pasaules valstu praksē. Tā nereti palīdz izvairīties no dārgiem un ilgstošiem tiesu procesiem. Daudzu valstu likumos pat noteiktas lietu kategorijas, kuras neizskata tiesās, ja iepriekš nav izmantota mediācijas procedūra. Mediācija iekļauta ļoti daudzu ārvalstu augstskolu studiju programmās.

Latvijā Tieslietu ministrijas vadībā tiek īstenots mediācijas ieviešanas koncepcijas izstrādes un mācību projekts, kurā aktīvi iesaistījušās vairākas ministrijas, citas valsts institūcijas un sabiedriskās organizācijas. Arī dažās augstskolās un koledžās Latvijā mediācija jau tiek piedāvāta kā izvēles priekšmets.

Semināra noslēgumā paredzēta arī jaunas "Juridiskās koledžas” apgādā iznākušas grāmatas "Mediācija” prezentācija. To sarakstījis advokāts Jānis Bolis, kurš apguvis mediāciju ASV un vairākus gadus to docējis arī dažās Latvijas augstskolās un koledžās.

Semināra "Mediācija un tās ieviešanas iespējas augstskolu un koledžu studiju programmās” programma


15.00 – 15. 15 Semināra atklāšana

15.15 – 15.30 Mediācijas jēdziens un pielietojums praksē.

15.30 – 15.45 Mediācijas ienākšana un perspektīvas Latvijā.

15.45 – 16.00 Mediācijas pasniegšanas pieredze Latvijas un ārvalstu augstskolās.

16.00 – 17.00 Diskusija:

17.00 – 18.00 Jāņa Boļa grāmatas "Mediācija” atvēršana (Tālavs Jundzis, Ulla Zumente-Steele, Jānis Bolis)

Semināra programmu var izlasīt arī šeit.