Sertificētu mediatoru ētikas kodekss

Sertificētu mediatoru ētikas kodekss apstiprināts Sertificētu mediatoru kopsapulcē 2015.gada 14.janvārī.