<< Aprīlis 2021 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Aktualitātes > Mediatoru sertifikācija > Ieteicamā literatūra

Ieteicamā literatūra

Ieteicamā literatūra, normatīvie akti un periodika, gatavojoties sertificētu mediatoru eksāmenam:

Normatīvie akti:

 1. Mediācijas likums
 2. Civilprocesa likums/Civillikums (ciktāl regulējums attiecas uz mediāciju, grozījumi Civilprocesa likumā atrodami šeit)
 3. Bērnu tiesību aizsardzības likums (ciktāl regulējums attiecas uz mediāciju)
 4. 21.05.2018. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās.
 5. 05.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr. 433 „Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"
 6. 22.09.2015. Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumos Nr. 433 "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"
 7. 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā"". Pieejams šeit.

Grāmatas:

 1. Zīle Gereiša, Līga Kirstuka, Evija Kļave "Mediācija. Jēdzieni, Testi. Lomu spēles." Tiesu nama aģentūra, 2018
 2. Aloizs Leiendekers "Šķiršanās: pārdomas, pieredze, padomi ". Jumava, 2017
 3. Aloizs Leiendekers "Konfliktu vadība". Miervidi, Jumava, 2016
 4. Jānis Bolis, Zīle Gereiša "Mediācija un sarunas". Juridiskā koledža, 2015. 
 5. Jānis Bolis „Mediācija". Juridiskā koledža, 2007.
 6. Artūrs Trosens, Rolands Hofmans, Dorisa B.Rotfišere. „Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē". Tulkojums no vācu valodas uz latviešu valodu ES Twinning projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība", Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007.

Rokasgrāmatas/ieteikumi

 1. Darba strīdu mediācija. ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana", Rīga, 2012.g. Pieejams šeit.
 2. Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Pieejams šeit.
 3. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par mediācijas izmantošanu bāriņtiesas darbā.
 4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu.

Periodika/skaidrojumi:

 1. Jānis Bolis. Mediācija: pielietojums Amerikas Savienotajās valstīs un perspektīvas Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Pieejams šeit.
 2. Sandis Bērtaitis. Kāda būs Mediācija Latvijā? Dienas bizness. Pieejams šeit.
 3. S.Bērtaitis, I.Oļevska. Dažas piezīmes par mediāciju un tās ieviešanu | Skaidrojums | 27.01.2010. Pieejams šeit.
 4. Dana Rone. Darba tiesisko strīdu risināšana ar mediācijas metodēm. „Bilance".- Nr. 13 (193), 01.07.2008.
 5. Zane Pētersone. Tiesas atvasinātā Mediācijas modeļa ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā Latvijā. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetens, Nr. 4, 2012. Pieejams šeit.
 6. Ina Kļaviņa. Jaunas iespējas komercstrīdu risināšanā. Praktiskais likumdošanas ziņnesis, 09.10.2012. Pieejams šeit.
 7. Izstrādāta kārtība, kā kļūt par sertificētu mediatoru | Ministru kabinetā | 22.07.2014. Pieejams šeit.
 8. Mediācija: ieklausīties cita viedoklī un rast kompromisu | Skaidrojums | 15.07.2014. Pieejams šeit.
 9. Noteikts mediācijas procesa tiesiskais regulējums | Skaidrojums | 05.06.2014. Pieejams šeit.
 10. Pankovska E. Tiesu glābiņš - mediācija, resurss apskatīts 2014.04.05. Pieejams šeit.

Papildus rakstus/skaidrojumus iespējams aplūkot biedrības „Mediācijas padome" interneta vietnē: http://www.mediacija.lv/?Resursi:Raksti

 

 

Mediācija LV
Home