<< Augusts 2019 >>
Prm Otr Tre Cet Pie Ses Svē
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Mediācija un ADR

Mediācija un ADR

Biedrības "Mediācija un ADR" praktizējošo mediatoru saraksts.

Mediatori tiek iekļauti biedrības "Mediācija un ADR" praktizējošo mediatoru sarakstā, pamatojoties uz biedrības valdes lēmumu. Mediatori ir biedrības "Mediācija un ADR" biedri, kuri apguvuši atbilstošu mediācijas izglītību un pierādījuši savas mediatora prasmes, strādājot komediācijā (līdzmediācijā) ar citu - pieredzējušāku biedrības mediatoru, vai apliecinājuši savu pieredzi gadījumu supervīzijās un lomu spēļu izspēlēs.

Valdis Ligers

Praktizējošs mediators - specializējas ar nekustamo īpašumu industriju saistītu strīdu, domstarpību risināšanā. Sniedz juridiskās konsultācijas nekustamo īpašumu iegādes, atsavināšanas, iznomāšanu, pārvaldes, apsaimniekošanas domstarpību gadījumos.

Ulla Zumente-Steele

Praktizējoša, akreditēta mediatore, sertificēts Valsts Probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpnieks. Veic mediācijas ģimenes lietās un krimināllietās.

Laima Zelmene

Praktizējoša mediatore kopš 2004. gada. Cietušo atbalsta centra vadītāja, biedrības "Mediācija un ADR" dibinātāja un valdes locekle.

Lelde Kāpiņa

Praktizējoša un sertificēta mediatore, mediācijas lektore. Sistēmiskā ģimenes psihoterapija.

Rada Matjušina

Mediatore, zvērināta advokāte, Mg.iur. , LADR un RJA sertifikāts "Advanced mediation training".

Sandra Hartmane

Zvērināts advokāts, sertificēts psihologs, mediators, MBA.

Kristaps Keišs

Praktizējošs, sertificēts mediators kopš 2009.gada. Valsts probācijas dienests, biedrība "Mediācija un ADR", biedrība "Personības pozitīvo resursu centrs" un privāti.

Indra Ģeņģergaile

Praktizējoša juriste, mg.iur., sertificēts mediators. Latvijas jauno juristu asociācijas biedrs (LJJA).

Māris Majors

Praktizējošs mediators, psihologs, konsultants. Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais izlīguma starpnieks.

Laila Majore

Praktizējoša mediatore, psiholoģe, lektore, konsultante. Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece.

 

Sandra Zīle Gereiša

Praktizējoša mediatore kopš 2009.gada, sertificēta Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece.

Ieva Keiča

Diplomēta juriste, sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē.

Dana Rone

Zvērināta advokāte un mediatore kopš 2003.gada. Mediāciju praktizē ģimenes tiesībās, komerctiesībās un krimināllietās.

Anita Šteina

Praktizējoša mediatore un skolu mediācijas pasniedzēja.

Aija Bernāte

Praktizējoša mediatore kopš 2009. gada.

Viktorija Portere

Mediators, zvērināts advokāts, sertificēts psihologs.

Marika Uškāne

Praktizējoša mediatore, pedagoģe, profesionālā darba pieredze personāla vadības jomā (Mg.sc.soc.).

Kristīne Dārzniece

Praktizējoša mediatore, juriste, mg.jur, Tiesību zinātnes doktorante.

Andris Šillers

Praktizējošs mediators ģimenes (tai skaitā pārrobežu ģimenes domstarpību gadījumos), darba strīdu un citos domstarpību gadījumos.

Evija Jasūna

Kristīne Vilka

Baiba Grase

Praktizējoša mediatore, zvērināta advokāte

Mārtiņš Lācis

Ilze Dzenovska

Praktizējoša, akreditēta mediatore ar vairāk kā septiņu gadu pieredzi risināšanā un miera vairošanas jomā starptautiskos projektos ASV un Latvijā.

Baiba Kalnmeiere

Sertificēts mediators, diplomēts jurists, sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs.

Eva Branta-Nellemanne

Praktizējoša sertificēta mediatore. Izmanto mediācijas elementus komerclietās; vides projektu lietās; attiecībās ar pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām; darba attiecību lietās; projektu attīstības vadībā; ar specializāciju starptautiskā un starpkultūru sadarbībā.

Indra Nārķe

Pedagoģe, psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapijas līdere, praktizējoša mediatore Liepājā.

Dace Pūce

Praktizējoša mediatore, zvērināta advokāte.

Lolita Strode

Mediatore. Biedrību "Mediācija un ADR" un "Apvienība  I.K.P. maksātspējas atjaunošana" biedrs.

 

Mediācija LV
Home