Ieva Sproģe

Dr. Ieva Sproģe
E-pasts:

ispro@lu.lv

IM otrās pakāpes mediators (Mediators**)

LU docente, tulks, mediatore (ģimenes, skolas/jauniešu konflikti, ģimenes uzņēmumu konflikti, kaimiņu konflikti, starpkultūru konflikti).

Izglītība mediācijā apgūta vairāk kā 400 stundu apjomā, tai skaitā starptautiski sertifikāti ģimenes un ģimenes uzņēmumu, uzņēmumu un organizāciju mediācijā.

Valodas: latviešu-vācu-krievu.

Autore rakstiem:
Ievads mediācijā kā studiju priekšmets skolotāju izglītībā , LU raksti, 759. krājums Pedagoģija un skolotāju izglītība, 2011.
Mediation als konstitutives Element der Kommunikation in der
Demokratie Das Theodor-Litt-Jahrbuch 2012/8, 191.-201.lpp., Leipziger Universitätsverlag 2012, ISBN 978-3-86583-696-0