Mācības, kursi

Mediācijas padome 2013.gadā ir izstrādājusi mediatoru mācību programmu vadlīnijas. Saskaņā ar tām tiek piedāvātas biedrību izstrādātās mācību programmas.

Biedrība "Mediācija un ADR"

Biedrība "Mediācija un ADR" piedāvā trīs moduļu mediatoru apmācības programmu 100 stundu apjomā:

I Modulis - Mediācijas pamatkurss (40 h)

II Modulis - Padziļināta mediācijas zināšanu apguve un mediatora prasmju treniņš (30h)

III Modulis - Padziļināta mediācijas zināšanu apguve un mediatora prasmju treniņš (30h)

Vairāk informācijas un pieteikšanās, rakstot Ullai Zumentei-Steele (ullazumente@gmail.com)

Mediācijas tālākizglītībai tiek piedāvāti prasmju treniņi, prakses grupas, supervīzijas un semināri. Vairāk informācijas

 

Biedrība "Integrētā mediācija Latvijā"

 

Integrētās mediācijas pirmās zvaigznes apmācība 

Apmācības vada Peter Wallisch angļu valodā ar tulkojumu latviski.

Peter Wallisch ir biedrības „Integrētā mediācija" Vācijā valdes loceklis, jurists un praktizējošs mediators no Vācijas. Artūra Trossena kolēģis apmācību vadīšanā Vācijā un citās valstīs. Vada dažāda veida mediācijas, tajā skaitā mediācijas apdrošināšanas jautājumos un mediācijas pa telefonu.

Semināros iegūtās zināšanas dalībnieki var izmantot arī ārpus konfliktiem un formālas procedūras, piemēram, jebkurā mijiedarbībā, attiecībās ar otru cilvēku, cilvēka iekšēju lēmumu pieņemšanā vai lai veicinātu un uzlabotu piederības sajūtu, kopābūšanas sajūtu un kopdarbības sajūtu.

1.modulis. Ievads mediācijā. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

2.modulis. Mediācijas process. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

 

3.modulis. Konflikti. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

4.modulis. Mediācijas veidi un īpatnības. Saturs, ko Jūs apgūsiet:

Katrā apmācības modulī ar lomu spēlēm praktiski apgūsiet mediatora prasmes.

Apmācības notiks Rīgā, norises laiks 9:00-17:00.

Semināru laiki var tikt mainīti.

Pieteikties uz e-pastu baiba@strupisa.lv .

Apmācību beigās dalībniekiem ir iespēja iegūt mediatora pirmās zvaigznes sertifikātu, ja tiek izpildītas sertifikācijas prasības (vismaz 90% lekciju apmeklējums, mājas uzdevumu izpilde, aktīva dalība lomu spēlēs, kas pierāda praktisko iemaņu apgūšanu, eksāmena darbs).

Apliecības par dalību moduļos ir derīgi mediatora apmācības apliecinājumi, lai pieteiktos Latvijas valsts sertifikācijas eksāmenam saskaņā ar Mediācijas likumu.