Tālākizglītības programma Mediācijas procesa meistarība

Mediatoru biedrība “Medius” sadarbībā ar biedrību “Integrētā mediācija Latvijā” piedāvā:

Tālākizglītības programma

“Mediācijas procesa meistarība”

Programma paredzēta praktizējošiem mediatoriem ar priekšzināšanām mediācijā, sertificētiem mediatoriem un citiem profesionāļiem, kuri profesionālajā darbā izmanto mediācijas metodes un ir apguvuši mediācijas pamatus. Katrā modulī paredzētas lekcijas, diskusijas, lomu spēles, grupas dalībnieku ierosināto gadījumu izspēle un analīze.

Programmas apjoms 80 akadēmiskās stundas.Tulkojums uz latviešu valodu tiks nodrošināts. Par programmas (moduļu) apguvi tiks izsniegti sertifikāti.

Grupas dalībnieku skaits ierobežots un programma paredzēta interesentiem ar priekšzināšanām.

Programmas vadītājs– Peter Wallisch, biedrības “Integrētā mediācija “Vācijā valdes loceklis, jurists un praktizējošs mediators, lektors no Vācijas.

Programmas norises datumi, laiki:

1.modulis 2019.gada 2.-3. marts

2.modulis 2019.gada 30.-31.marts 

3.modulis 2019.gada 27.- 28.aprīlis

4.modulis 2019.gada 25.-26.maijs

Norises laiki sestdiena, svētdiena no 9.00 – 17.00.

*Pēc grupas aptaujas rezultātiem, iespējams, papildus praktisko apmācību modelis 8.-9. jūnijā.

 

Programmas moduļu saturs:

1 modulis. Procesa meistarība – iedziļināšanās mediācijas fāžu loģikā

“Jūties kā zivs ūdenī mediācijas fāzēs”

 

2 modulis. Domā plašāk – apslēptie “dārgumi” radniecīgajās disciplīnās

„Esi komunikācijas meistars vai vismaz māceklis“

 

3 modulis. Mediācija grupās un ar vairākām pusēm – izaicinājumi un iespējas

“Pamanīt galveno kā lielajā, tā mazajā”

 

4 modulis. Īpašie un sarežģītie gadījumi mediācijā

“Ceļā uz mērķi, apzināties robežas”

 

Pieteikšanās programmai

Pieteikuma saturs:

Pieteikšanās programmai un papildus informācija, rakstot uz e-pastu – baiba@bkonsultcijas.lv

 

Dalības maksa

Īpaša programmas cena 560 EUR- piesakoties un apmaksājot programmu vienā maksājumā līdz 2019.gada 25.februārim ( t.i. 140 EUR par vienu moduli) !

Piesakot savu dalību un apmaksājot maksu par katru no moduļiem atsevišķi, maksa par vienu moduli ir 165.00 EUR, ja samaksa tiek veikta ne vēlāk kā trīs dienas pirms attiecīgā moduļa sākuma.

Lūgums ņemt vērā, kā vietu skaits programmā ir ierobežots.

 

Organizatori

Mediatoru biedrība “Medius”, pasta adrese Blaumaņa iela 32 – 2, Rīga, LV 1011, valdes priekšsēdētāja Baiba Kalnmeiere, tel. 29241420, baiba@bkonsultcijas.lv

Biedrība Integrētā mediācija Latvijā, valdes priekšsēdētāja Baiba Strupiša, baiba@strupisa.lv