Aktualizēta mediatoru darba statistika

Sertificēti mediatori regulāri apkopo informāciju par paveikto mediatora lomā vispār, gan atsevišķu projektu ietvaros.

Kopējā sertificētu mediatoru darba statistika par 2015.-2021.gadu un ģimenes mediācijas projekta rezultāti atrodami šeit.

Sertificētu mediatoru darba statistika 2015-2021.gadā un ģimenes mediācijas programmas rezultāti 2017.-2021.gadā